Formandens beretning 2023

Beretningen 2022 Starup Tennisklub
 
Sæsonen 2022 kan betegnes som en god gennemsnits sæson, vi må dog konstaterer at vi har mistet lidt af vores mellemsskare, men der er nok ingen tvivl om at den fremstormende Paddel sport også har taget lidt af vores medlemmer. Men vi er dog slet ikke ramt som en del andre både mindre og større Tennisklubber, en del har naturligvis holdt mellemstallet ved at på deres egen anlæg at etablerer en Paddelbane! Rødekro Tennisklub har enda etableret 2 Paddelbaner. Som jeg nævnte ved sidste års generalforsamling valgte vi i Starup sammen med Starup UIF ikke at inverstere i Paddel bane! Vi tror også denne sportsgren vil toppe inden for en kort årrække. Starup Kultur og Idrætscenter er kommet godt igen med en masse aktiviteter som gerne skal udvikle sig til meget mere. En ny center leder Lars Fulgsig (en Starup dreng) er blevet ansat, og han har mange planer for stedets udvikling, som jeg tror også på sigt vil komme os til gode. Lars har sørget for en nøgle til os så vi kan køre derned når vi har behov for det.
 
Bane & Anlæg 
Vi har i bestyrelsen besluttet at vores anlæg skal have den store tur i år! Banerne mener vi er OK gode, nye vindnet, kommer op sponsoreret af CAWO! Men Klubhus skal både indvendig og udvendig have et løft med grundig rengøring og maling. Vores halvtag har vi planer om en total fornyelse af! Per indhenter tilbud fra vores Sponsor CAWO på at få bygget et helt nyt halvtag i stil med det vi har. Der skal fældes en del store træet bag ved vores anlæg , og Petanque banen skal også have et løft på flere områder. Alt sammen noget som kræver mange frivillige kræfter, som vi håber og tror vi får når vi kalder på hjælp her i foråret .
 
Klubaktiviteter.
Vi vil i år igen forsøge at samle en flok til en Double dag , en Cup dag , Ladies aftener ,Fredags tennis sidste fredag i hver måned, Senior tennis hvor torsdag formiddag! Så har vi kontaktet Starup UIF for at kæde os lidt på deres Festuge. Vi inviterer fra Starup UIF 4 lærer - 4 gymnaster - 4 badmintonspillere - 4 fodboldspillere  til en Starup Open ( Store bededag) den 5 maj fra kl.- 10.00 til kl. 14.00. Vi har fået tilsagn fra de fleste og håber på en sjov og hyggelig aktivitet. Vi har som jeg nævnte sidste år meldt os ud af DGI /JTU . Vi føler ikke de længere kunne løfte DGI tennis på en tilfredsstillende måde for deltagerne, vi ved flere klubber også har meldt fra til DGI tennis allerede sidste år lige som os. Der kommer nu måske noget nyt. Rødekro tennisklub har taget initiativ til en lille privat tennisturnering vi har meldt tilbage vi gerne vil deltage med 5-6 hold, og vi vil hører nærmere når de har noget klar .
 
Ny sæson 
 
Hvis vi lykkes med alle de ting vi har planlagt i bestyrelsen kan 2023 kun blive en god sæson. Mange ting skal laves men vi ved vi har mange flittige og hjælpsomme medlemmer. Men det meget vigtige er vi forstår at hygge os med hinanden og vi får spillet noget tennis, Kim vil løbende holde alle være medlemmer opdateret på hvornår der sker hvad.
Der vil i Maj udkomme et nyt lokalmedie Starup Magasinet indeholdende hvad der rører sig i Starup området. Caroline har booket plads til en artikel om hvad der sker i Starup Tennisklub, og vi vil løbende være med i dette lokale Magasin.
Baneklargøring er godt igang så vi håber vi kan komme igang med Tennis til påsken.
Til slut vil jeg gerne sige tak til bestyrelsen for et godt samarbejde , Tak til vores flittige medlemmer som møder op når vi kalder på hjælp, tak til Kim som stadig er vores gode Web Mester.
Med disse ord vil jeg overlade ordet til Dirigenten. 
 
  
Med venlig hilsen 

Svend-Aage Dyrholm