Referat for generalforsamling 2021

21. juni 2021 12:52 , af Svend-Aage Dyrholm
Referatet fra Generalforsamlingen 
 
1) valg af diregent  Preben Bramming 
2) Bestyrelsens beretning Godkendt 
3) Regnskabet for 2020 og Budgettet for 2021 Godkendt ! Klubben har i indeværende fået 10 nye medlemmer , og er nu på 90 medlemmer .
4) Behandling af indkomne forslag ! Ingen var indkommet 
5) Valg til bestyrelsen ! Svend-Aage Dyrholm  Genvalgt - Dan Pedersen ønsker ikke genvalg , i stedet blev Marianne Pedersen valgt til bestyrelsen .
  Valg til bestyrelsen som supplanter , Bent Jørgensen ønsker ikke genvalg ! Bestyrelsen mangler nu 2 supplanter og vil meget gerne opfordre til, om ikke der blandt vores medlemmer findes 2 personer, der vil indgå i bestyrelsen som supplanter ?? Det er vigtig vi også har disse poster besat .
6) Valg af 2 revisorer  På valg var Frede Kartoft og Preben Bramming  Begge blev genvalgt .
7 Eventuelt   Her blev drøftet de problemer vi har fået i Klubben vedr. tyveri og hærværk  ! Trådhegn klippet i stykker - tyveri fra klubhuset af bolde / ketcher - Gasgrill stjålet - Øl & vand fra køleskabet .
Vi vil opsætte skilte på anlægget hvor vi opfordre kraftig til at det stopper . Dan vil forsøge at udbedre trådhegnet .

Svend-Aage Dyrholm
Formand for Haderslev   
    Idrætssamvirke
        20212299